POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO „GRILL24.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE .

Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego oraz newsletter ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników sklepu internetowego.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

2.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest firma DYNAMIC Halina Mędrala, Sternicza 10/77 Bielsko-Biała, NIP: 792-118-95-91 e-mail: sklep@dynamic24.pl, tel. 504122079.

2.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2014 poz.1182), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.(Dz.U.2014 r. poz.243).

2.3. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane

 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
  nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jednakże niepodanie wskazanych na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2.5. W przypadku gromadzenia danych do celu działalności sklepu internetowego, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy sprzedaży.

2.6. W przypadku gromadzenia danych poprzez newsletter w celu wysyłania informacji o promocjach, o firmie oraz innych informacji o charakterze marketingowych podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie zgoda Użytkownika.

2.7. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.8. Dane osobowe są przechowywane w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko ich zniszczenia lub utraty.

2.9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.10. Na wniosek Użytkownika, którego dane osobowe zostały podane w trakcie procesu rejestracji w sklepie Internetowym lub newsletter, administrator danych udzieli Użytkownikowi informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, w terminie 30 dni od dnia wpływu takiego wniosku. Zgodnie z art.32 ust 5 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

2.11. Kontakt z danymi osobowymi mają wyłącznie osoby, którym jest to niezbędne do wykonywania pracy związanej z przesyłką

2.12. W przypadku Użytkownika, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. Dane o numerach kart płatniczych są przesyłane bezpiecznym protokołem SSL, który znacznie zwiększa bezpieczeństwo połączeń w Internecie.

 

3. COOKIES.

3.1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Są to dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik serwisu korzysta ze stron internetowych serwisu w celach:

 1. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani,

 2. dostosowanie serwisu do indywidualnych potrzeb Klientów oraz potencjalnych Klientów

 3. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 4. personalizacji przekazów marketingowych,

 5. sporządzanie anonimowych statystyk oglądalności podstron serwisu.

3.2. Wykorzystywanie plików typu cookie w celu przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika sklepu tj. komputera za pośrednictwem którego korzysta on ze sklepu, jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem, zgody użytkownika na takie wykorzystywanie plików typu cookie.

3.3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie. W tym celu należy skorzystać z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

 

4. SKLEP INTERNETOWY.

4.1. Informacje otrzymywane przez sklep zawarte są logach systemowych i wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto informacje te wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.

4.2. Dokonując rejestracji w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę podanych w formularzu danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia rachunku lub faktury VAT oraz wysyłki towaru.

 

5. NEWSLETTER.

5.1. Dane Użytkowników newsletter zbierane są tylko za zgodą na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych).